Tannhygienisk sterilisering

Vi oppfyller de høyeste krav til sterilitet og desinfeksjon, ved bruk  av datastyrte høytrykks -autoklaver.
Sterilizálás
Automatiske programmer med høytrykksdamp, fjerner alle bakterier under høye temperaturer.
Sterilizálás
Høyteknologiske anordninger kjører korte programmer i fullstendig stillhet og steriliserer instrumentene på kun 20 minutter.
Sterilizálás
Sterilisering av håndredskap blir gjort mellom hver pasient for å overholde den nyeste og beste standard.
Sterilizálás
Ingen høyteknologisk autoklave er istand til å utføre en perfekt jobb om den ikke konstant blir testet: Vi tar oss nøye av dette.
Sterilizálás

H&H Dental’s hygieniske oversikt

H & H Dental bruker produkter, apparater og metoder for desinfeksjon, rengjøring og sterilisering i henhold til de mest oppdaterte standarder.

H & H Dental Steriliserings protokoll

HVA? HVORDAN? MED HVA? NÅR? HVEM?

Tannlege instrumenter som brukes til undersøkelse og behandling:
Speil, uttrekkere, tang, sonder, avtrykksformer etc.

Kirurgiske instrumenter: Varme-stabile OP materialer
Ved kjemikale løsninger Spesielle desinfekjonsmidler Rett etter behandling Personen med ansvar for sterilisering
Sterilisering Autoclave
Termisk desinfeksjon: Fjerning av form-brett med instrumenter fra avfallsbeholder (pakker ikke opp instrumentene) Termisk desinfeksjon

Roterende instrumenter:
Tannborr, slipeskiver og polerings knotter
Desinfeksjon i tre faser:
-Kjemisk løsning -ultrasonisk rensning
-Sterilisering
Umiddelbart, etter behandling

Håndredskap, ultrasoniske måle -system
Desinfeksjon spray, Sterilisering!!! Umiddelbart etter behandling;
Daglig rutine.

Gulv, operasjon-
sal, venterom
Vaskes og desinfekseres med skrubbe og vaske prosess, fullstendig våte overflater Daglig, etter avsluttet arbeid Rengjørings – personale

Hovedgruppe tann – lege instrumenter, traller, arbeidsoverflater
Spray desinnfeksjon, tørke av og vaske I arbeids – området, hver morgen og etter hver behandling Tannlege assistent

Gjenstander og overflater som ikke kan bli termisk desinfisert
Spray desinfeksjon, tørke av – vaske – Hver morgen, ved og før slutten på arbeidsdagen. -Etter behandling, hvis nødvendig Tannlege assistent

Hender:
-Skitten side
-Ren side
Vaske tørre hender med 3 ml desinfeksjonsmiddel i 30 sec., vaske hendene hvis de er skitne; tørke.
Regelmessig håndpleie
Desinfeksjons -middel Før påbegynt arbeid, etter toalettbesøk
-Ved skittne hender, før pauser. Ved endt arbeidsdag, før arbeidsdag, etter pauser.
Tannlege, tannlege -assistent

Oppssugingsenhet
1. Gjennomspyles med en blanding av vann og luft

Hygosuc system, Dürr
Etter hver behandling, spesielt ved blødning. Tannlege assistent
2. Desinfeksjon, vask: Sakte tømme ut en blanging av luft og desinnfeksjons – middel

Hygosuc system, Dürr
Ved slutten av arbeidet eller når det er nødvendig Tannlege assistent
3. Filter bytte: Uten å røre de tilsølte delene av filteret, engangshansker. Ukentlig, eller når det er nødvendig Tannlege assistent

Air conditioner
Som beskrevet i manualen Som beskrevet i manualen Hvis nødvendig Vedlikeholds personell

Søppelbøtter
Tømmes i sikre-beholdere Plastikk beholdere med sikkerhets – lås Hvis nødvendig Tannlege assistent

Beskytte pasienter og personell fra overførbare-infeksjoner med:

ENGANGSBRUK

  • Krus, håndklær, servietter, hodestøtte
  • Beskyttelseutstyr, oppsugings – rør
  • Beskyttelse briller, ansikts-masker

For å beskytte vårt arbeidsmiljø fra infeksjon og forurensning, bruker vi eksklusivt tannlege – utstyr som skiller ut amalgam. Alt farlig, infektert søppel blir samlet opp, lagret og transportert til et egnet sted for å tilintetgjøres i separate, sikre og ubrytelige beholdere.

(Visited 443 times, 1 visits today)