Képes fogorvosi szótár

Kis képes fogorvosi szótár, szójegyzék

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abrázió
A fogszövetek olyan kopása, mely elsősorban nem rágás miatt következik be.
Abráziós technológia
A szuvas fogszövetek alternatív eltávolítása, fúrás helyett alkalmazható. Homokfúvóhoz hasonló eszközzel és nem mérgező, finom homok használatával végzik, injekciós érzéstelenítés általában nem szükséges.
Alacsony ajakvonal (mosolyvonal)
Legszélesebb mosoly esetén sem válnak láthatóvá a felső metszőfogak vagy azok élei, sarkai.
Amalgám
Magyar neve foncsor. A higany, mint egyetlen hidegen ötvözhető fém és ezüst, réz, cink, ón ötvözete. Tömőanyag készül belőle.
Attríció
A fogak rágófelszínének fokozatos elkopása.
Állcsontív
Patkó alakú csonttaréj (fogmeder-nyúlvány), melyben az alsó és felső fogak találhatóak.
Átvilágítás
A szuvasodások, repedések, törések és egyéb elváltozások jó része első vizsgálatra, szabad szemmel nem látható, ezért kerül alkalmazásra a fogak vizsgálatában a nagy fényerejű átvilágítólámpa, a polarizált fényű lámpa és egy sor más eszköz.
Fel

B

Barázdaplasztika
Barázdaplasztika
Ha a frissen áttört fog már szuvasodásnak indult és a barázdazárás csak részben segít, a szuvas részek kitisztítása után barázdaplasztikával zárjuk a fogat.
Betét
lásd: Inlay
Bondozás
A látszat ellenére semmi köze a közismert 007-es ügynökhöz. Magyarul: ragasztás. A fogak enyhe savas edzése során keletkező mikroszkopikus felszíni egyenetlenségek ragasztólakkal történő kezelése. Elsősorban esztétikus tömések vagy más (pl. fogszabályozó zárak) felragasztására használatos.
Bruxizmus
Éjszakai fogcsikorgatás. Veszélye, hogy egyrészt tönkremegy a fogágy (parodontium), másrészt túlzott mértékben kopnak a fogak.
Fel

C

Cement
Egy adott fém (a legtöbbször cink) oxidjának és sójának vegyülete, melyet tömések alábélelésére, fogak tömésére, koronák felragasztására használnak.
Computer imaging
A páciens arcáról/szájáról készült felvétel számítógépes feldolgozása, melynek során különböző beavatkozások (tömések, pótlások stb.) várható eredményeit a kezelés előtt modellálni lehet, így a páciens előre láthatja, hogy a különböző megoldások várhatóan milyen változásokat hoznak a mosolyában, kinézetében.
Csap
A fog koronai részébe vagy a gyökértömött és utólag feltágított gyökércsatornába kerülő fém rúd, csap, mely a nagyon károsodott fog megerősítését vagy a gyökér koronapótlásra történő előkészítését célozza. Rendeltetése szerint megkülönböztetünk gyökércsapot és kis koronai (parapulpáris) csapot.
Csúsztató
A részleges fémlemeze fogpótlás elhorgonyzását szolgáló eszköz, mely a kapcsokat helyettesíti, merevebb rögzítést kínál és esztétikusabb azoknál.Csúsztató 1 Csúsztató 2 Csúsztató 3
Fel

D

Dentin
A fog egyik keményszövete, mely a koronai felszínt alkotó zománc vagy a gyökért borító cement alatt rétegszerűen helyezkedik el. Színe rendszerint a matt
sárgásfehértől a sötétbarnáig terjedhet.
Dentincsatornácska
(-tubulus)
A dentinben a fogbéltől a cementig vagy zománcig terjedő mikroszkopikus méretű csatornák.
Diasztéma
Két fog közötti rés (a legtöbbször az esztétikai zavart is okozó két felső középső metsző közötti rés esetén kerül szóba).
Fel

E

Erózió
Elsősorban vegyi (ritkábban bakteriális) okból bekövetkező fogszövet veszteség (kimaródás).
Fel

F

Finommechanikai rögzítőelem
A részleges fémlemeze fogpótlás elhorgonyzását szolgáló eszköz, mely a kapcsokat helyettesíti, merevebb rögzítést kínál és esztétikusabb azoknál. Sok típusa ismeretes: Csúsztató (lásd: itt), nyomógomb, zárak, csavarok, rudak.
Fogbél (pulpa)
A köznyelvben “ideg” néven ismert fogszövetek összessége, mely a fog legbelső rétegeiben található, a kívülről dentin által fogbélűrben. Ideg-, ér- és kötőszöveti elemeket tartalmaz, feladata a fog táplálása. Gyulladása, sérülése rendkívül fájdalmas tud lenni, amit gyökérkezelés során történő eltávolításával meg lehet szüntetni.
Fogfehérítés
A fogak erős oxidáló- vagy fehérítőszerrel az elszíneződések megszűntetése céljából történő kezelése.
Fogív
A fogak által alkotott patkó formájú alakzat.
Fogmedercsont
Fogmobilitási vizsgálat
A meglazult tartószerkezetű fogak mozgathatóságából is lehet következtetni várható élettartamukra.
Fel

G

Gyökér
A fogak csontban lévő, többnyire íny által fedett része.
Gyökércement
A zománc folytatásaként a gyökérfelszínt borító keményszövet.
Gyökérkezelés

A fogbél szuvasodás miatt bekövetkező gyulladásai visszafordíthatatlan folyamatok, nem lehet meggyógyítani. Ilyenkor nem marad más hátra, mint a fogbél (ideg) eltávolítása, a gyökércsatorna feltágítása és tisztítása, fertőtlenítése, majd tömése gyökértömő anyagokkal. Lépések:

Gyökérkezelés 1A beteg fogbél feltárása
Gyökérkezelés 2A gyökércsatorna tisztítása
Gyökérkezelés 3Gyökértömés és ideiglenes fedőtömés
Gyökérkezelés 4A fog végleges ellátása
Fel

H

Helyi érzéstelenítés
A fogak fájdalmának kikapcsolására injekció révén adják, legtöbbször az íny alá. A tűszúrás érzetének kiküszöbölésére ma már különböző korszerű nyálkahártya-érzéstelenítő spray-k, gyümölcsízű kenőcsök állnak rendelkezésre, melyeket az injekció előtt 3 percig hatni hagynak.
Híd

Hiányzó fogak pótlására használt fogmű.

Fogpótlás - híd Fogpótlás - híd 2
Hídtag
A hídpótlás egyes fogakat modellező részelemei, beleértve a horgonykoronákat is.
Fel

I

Ideiglenes korona
A végleges korona elkészüléséig (rendszerint több napig) a lecsiszolt fogra helyezett korona.
Inlay
Szuvasodás okozta defektust pótló szilárd tömés, melyet az előre kialakított üregről készült mintára készítenek és a fogba ragasztással, rögzítenek. Anyaga szerint lehet pl. arany, kerámia, kompozit.
Intraorális kamera (orálkamera)
Kisméretű videokamera, mely a fog képét 20-30x-os nagyítással tudja képernyőre vetíteni, ezáltal lehetővé téve a szuvasodás kezdeti szakaszainak a diagnosztizálását is. Ezenkívül használható computer imaging célokra is.
Fel

K

Keresztharapás
A fogívek szabálytalan záródási formája, melynek során záróharapásos helyzetben a két fogív keresztezi egymást.
Kisőrlő
(premoláris)
Kvadránsonként két-két fog, melyek a szemfogak mögött helyezkednek el, alakban és szerepben is átmenetet képezve a szemfog és az őrlőfogak között. Sorszámmal történő jelölésük 4-es és 5-ös.
Klinikai orális vizsgálat
Fogorvosi szájvizsgálat, melynek során felveszik az anamnézist, feljegyzik az egyes fogak állapotát (fogazati státust), kezelési tervet / terveket és javaslatot illetve árajánlatot adnak.
Kofferdám
Zsebkendő méretű gumilap, melyet kapoccsal a kezelt foghoz rögzítenek és kerettel a páciens száján kívül kifeszítenek. Fájdalmatlan eszköz, mely célja a nyáltól, szájkörnyezettől stb. nehezen elszigetelhető fog lehető legjobb izolálása és száraz, tiszta körülmények teremtése a kezelés idejére.
Kompozit
Az űrkutatásból a civil szférába átkerült korszerű technológián alapuló műanyagtípus. A műgyanta alapba szervetlen (üveg, kvarc, porcelán, szilíciumdioxid stb.) szemcséket kevernek, így egy igen szilárd, ellenálló és jó fényáteresztő képességű anyagot nyernek. Sok esztétikus tömés készül kompozitból.
Kompozitbevonat
A metszőfogak elszíneződése, sérülése gyakran olyan mértékű lehet, hogy egyszerű töméssel az eredeti állapot nem állítható vissza, ilyenkor vagy porcelánhéj, vagy az azt helyettesítő és olcsóbb (de kevésbé tartós) kompozitbevonat kerül a fogakra.
Korona

Rendeltetése szerint lehet borítókorona, vagy horgonykorona aszerint, hogy önálló, vagy híd elhorgonyzására készült. A helyreállítandó fog szájüregben lévő – látható – részét borítja sapkaszerűen. Típusai:

  • Akrilát – az egész felszín műanyagból készül (ideiglenes céllal készül)
  • Alumíniumoxid keményporcelán – megerősített porcelánból készül, fémváz nélkül (különlegesen élethű, esztétikus)
  • Fémkerámia – fém alapkorona ráégetett kerámialeplezéssel (több típus és minőség van forgalomban, anyagi okokból ez a legelterjedtebb kerámiakorona)
  • Arany – a teljes látható fogfelszín aranyötvözetből készül (az arany szövetbarát jellege és tartóssága az előnyei)
  • Arany, homlokzattal – A rágófelszínek és a kevésbé látható részek aranyötvözetből készül, a látható felszínek leplezettek (a rágófelszínre kerülő aranyötvözet előnyei a rugalmasság és rágónyomás elnyelő képesség)
  • Rozsdamentes acél – elterjedtebb neve a szakzsargonban wipla: a teljes fogkorona acélból készül, mélyhúzással. Lehet homlokzatos, amikor is a külső felszínei műanyaggal leplezettek (pontatlansága és a szájüreg szélsőséges vegyi hatásaival szembeni alacsony ellenálló képessége miatt már nem készítik, vagy csak elvétve)
Kozmetikai kontúrozás
A fogak csiszolással vagy más újramodellező módszerrel történő esztétikai korrekciója, melynek eredménye egy szebb, szabályosabb fogív.
Közepes ajakvonal (mosolyvonal)
A legszélesebb mosolynál a felső metszők és a fogközti ínyszövet válik láthatóvá, de a fogak feletti íny nem. Esztétikailag ideálisnak tekinthető adottság.
Középvonal
Képzeletbeli függőleges vonal, mely az arcot két egyenlő félre osztja.
Kvadráns
A fogívek (alsó és felső) középvonal által elválasztott két fele a kvadráns, melynek jelentése “egynegyed”, hiszen a teljes fogállomány egynegyedét foglalja magában. Megkülönböztetünk jobb alsó és felső, illetve bal alsó és felső kvadránst.
Fel

L

Lézer
A fény koherens gerjesztésén alapuló technológia, melyet elsősorban íny- és nyálkahártya gyulladások gyógyítására használnak. Fogfúrásra és műtéteknél is alkalmazzák a nagyobb teljesítményű változatait.
Ligamentáris érzéstelenítés
A fogakat nemcsak az ínyen keresztül lehet elérzésteleníteni, hanem a fogágyon keresztül is, vagyis a fog és az íny közti résbe helyezve egy tűt nagy nyomással el lehet érzésteleníteni a fogat. Előnye, hogy csak az az egy fog zsibbad, az arc lágyszöveteire nincs hatással és megfelelő alkalmazása esetén fájdalmatlan beavatkozás.
Fel

M

Magas ajakvonal
(mosolyvonal)
A legszélesebb mosoly esetén a felső metszőkön kívül az ínyszövet is kilátszik.
Metszőfog
A fogív elején lévő, kvadránsonkénti két-két (egy középső nagy- és egy oldalsó kis-) fog, melyek feladata a falatok levágása, metszése. Sorszámmal történő jelölésük: nagymetsző 1-es, kismetsző 2-es.
Mélyharapás
Csökkent távolság (“kevés hely”) az alsó és felső állcsontív között. Gyakori következménye az alsó ajak alatti vízszintes redő mélyülése.
Mikroabrázió
A fog felszínének tisztítása, fehérítése enyhe savas maratáson alapuló technológiával.
Mikrorepedés
A fog mikroszkopikus repedése, mely csak elszíneződés esetén, erős megvilágítás hatására vagy nagy nagyítással válik láthatóvá.
Fel

N

Nagyőrlő
(moláris)
A fogív szélein (hátul) található fogak, melyek feladata a táplálék szétőrlése. Sorszámmal történő jelölésük 6-os, 7-es és a bölcsességfogé 8-as.
Nyitott harapás
A fogak záróharapásos helyzetében a felső metszőfogak nem fedik az alsókat, rés van közöttük.
Fel

O

Okklúzió
A fogak záróharapásos helyzetben történő találkozásának módja. Ideális esetben a felső metszők az alsók elé harapnak, az alsó őrlők külső csücskei a felső őrlők központi barázdájával érintkeznek stb. Rágóízületi bántalmak, bizonytalan fogfájások vizsgálat kóros elváltozásra derít fényt, rágófelszíni becsiszolást kell alkalmazni.
Onlay
Az Inlay-hez hasonló szilárd tömés, mely a fog teljes rágófelszínét, esetleg a teljes rágócsücsköket is helyreállítja.
Overdenture

Minden olyan lemezes fogpótlás (protézis), mely alól nem távolítják el az összes fogat. A meghagyott fogaknak csak a gyökereit tartják meg vagy azért, hogy a fogmedercsont sorvadását megakadályozza, vagy a gyökerekre készült kiegészítő felépítmény révén a fogpótlás elhorgonyzását is szolgálják. Overdenture készülhet implantátumokra is.

Overdenture
Overdenture 2
Fel

P

Parodontális tasak
A fog és az íny közti rés vagy barázda a hosszú időn át fennálló gyulladás esetén kimélyül a csont- és ínysorvadás folytán. A parodontális tasak mélységének mérésével tudjuk meghatározni annak kezelési formáját és a sikerre való esélyt.
Pillérfog
Az a fog vagy gyökér, melyet rögzített vagy kivehető híd elhorgonyzására használnak.
Porcelánhéj
(kerámiahéj)

Vékony porcelánlap, melyet a (rendszerint metsző-) fog előre preparált felszínére ragasztanak.

Porcelán héj
Fel

R

Rágócsücsök
A fogak rágófelszínén található változatos formájú és méretű, foganként és egyénenként különböző kiemelkedések, dudorok, melyek a szemben lévő fogra történő ráharapáskor annak barázdáiba illeszkednek, és a táplálékot felaprítják.
Rágófelszíni becsiszolás
A fogak vagy a pótlások rágófelszínének a rágómozgásoknak megfelelő becsiszolása annak érdekében, hogy a rágás során keletkező káros ütközések, mozgásakadályok, feszülések, a fogívek zárhatóságának elégtelensége kiküszöbölhető legyen.
Rágóízület
(TMJ)
A felső és alsó állcsontot összekötő ízület, mely igen kis méretéhez képest hatalmas erőhatásoknak van kitéve. Szabálytalan rágófelszín, rossz pótlások vagy baleset miatt bekövetkezett fogívtorzulás esetén fájdalmasan begyulladhat, mely gyulladás nehezen (az esetek egy részében egyáltalán nem) gyógyítható.
Részleges fogpótlás
Olyan fogmű, mely csak néhány hiányzó fogat pótol.
Röntgenvizsgálat
A fogászati röntgenfelvételek rendszerint kisfilmes intraorális felvételek, de készülnek ráharapásos illetve egészállcsontos felvételek is. Lásd még: RVG; Tomogram.
RVG
(digitális radiográfia, radiovisiográfia)
A konvencionális röntgenfelvételek számítógépes alternatívája. Film nélkül készül, monitoron megjelenített képpel és a sugárterhelést 90%-kal csökkenti.
Fel

S

Sínezés
Műanyagból, fémből vagy más anyagból készülő eszköz (gyakran fogszabályozó eszköz vagy fogmű, híd), mely a mozgatható fogak egymáshoz történő rögzítése által vagy azok rögzülésének a javítását vagy a rágóképesség javítását célozza.
Szemfog
A fogív sarkában lévő, kvadránsonkénti egy (a ragadozók agyarának megfelelő) tépőfog, mely a leghosszabb koronájú fog. Sorszám szerinti jelölése 3-as.
Széli záródás
Korona vagy tömés és az ép fogfelszín közötti határvonal. A pótlás tartósságát és a fog élettartamát nagymértékben befolyásoló tényező, mivel elégtelen záródás esetén a fogkefe számára hozzáférhetetlen területekre bejutó ételmaradékok, baktériumok igen gyors szuvasodást eredményeznek. Ideális esetben 50 mikrométernél kisebb.
Fel

T

Tanulmányi minta
A szájról készült negatív lenyomat gipsszel történő kiöntése után megkapjuk annak pozitív mintáját, melynek alapos tanulmányozása kezelések megkezdése előtt a nehezebb esetek tervezésénél jelenthet nagy segítséget.
Teljes fogpótlás

Az összes természetes fogat pótló -rendszerint lemezes- fogpótlás.

Teljes fogpótlás
Tomogram

Az egészállcsontos ill. egész arckoponyát rögzítő röntgenfelvételek az orális pantomogramok (OP), melyeknek újabban létezik digitális változata is, lásd RVG.

Tomogram
Fel

Z

Zománc
A fogkorona felszínét borító, legtöbbször áttetsző vagy mattfehér keményszövet.
Fel
(Visited 15 970 times, 14 visits today)