Gyökérkezelés mikroszkóppal és nagyítás alatt

Egy fertőzés vagy gyulladás következtében a fogbél (a köznyelvben a fogban lévő „ideg”) olyan mértékben károsodhat, hogy a fog magától nem tud meggyógyulni, szükségessé válhat a gyökérkezelés.
A fogak gyökércsatornái a növekvő életkorral sokszor nagyon beszűkülnek, így szabad szemmel azokat megtalálni és kezelésüket elvégezni sokszor lehetetlen. Ha nem találják meg a feltárandó gyökércsatornákat, nem is tudják kitisztítani azokat. Egy többgyökerű fog esetén elegendő egyetlen gyökércsatornát fertőzötten hagyni ahhoz, hogy az egész fog gyökérkezelése kudarcba fulladjon. Sok fog megmentése azért válik nehézzé, mert a gyökérkezelés során nem találnak meg minden csatornát. Más fogak gyökérkezelése esetében a csatornák bemenetét megtalálják ugyan, de roppant kis átmérőjük miatt szabad szemmel képtelenség feltágítani, kifertőtleníteni azokat.

Miért szükséges a nagyítás?

Számos tanulmány bizonyítja , hogy fogorvosi nagyító illetve operációs mikroszkóp segítségével a gyökérkezelések hatékonysága és a kezelések pozitív kimenetele rendkívüli mértékben megnő: pusztán a felső első nagyőrlő (6-os) fog negyedik csatornájának megtalálási aránya szabad szemmel 17,2%, fogorvosi nagyítóval 62,5% míg operációs mikroszkóppal 71,1 %. (forrás: J Endod. 2002 Apr;28(4):324-7. Effect of magnification on locating the MB2 canal in maxillary molars. Buhrley LJ, Barrows MJ, BeGole EA, Wenckus CS.)
Ha a gyökérkezelés sikerét nem szeretnénk a véletlenre bízni és nem szeretnénk sok pénzt kiadni egy bizonytalan kimenetelű kezelésre, amit aztán újra meg kell ismételni, akkor olyan rendelőben végeztessük el fogaink gyökérkezelését és gyökértömését, ahol e kezeléseket nagyítás mellett végzik el.

Fejmikroszkópos gyökérkezelés
Fejmikroszkópos gyökérkezelés

Csak azt tudjuk kezelni, amit látunk!

A kezelési területet jól megvilágítva és felnagyítva lehetővé válik olyan struktúrák megtalálása és olyan szennyeződések eltávolítása, melyekre nagyítás nélkül esély sem volna.
A fogak jelentős része 3,5 x – 4,5 x nagyítással feltárható. Bizonyos esetekben azonban szükség van az ennél nagyobb nagyításra: ilyenkor kerül alkalmazásra az operációs mikroszkóp, mellyel akár 25x nagyítás is lehetséges.

Nagyítás fogorvoslás
Mit lát a fogorvos mikroszkóp illetve nagyító segítségével?

A gyökérkezelést mikroszkóppal és nagyítás alatt végezzük székesfehérvári fogorvosi rendelőnkben éppen azzal a céllal, hogy mi is biztosítani tudjuk a kezelések során, a világon jelenleg elérhető maximális pontosságot és alaposságot. A kezeléseket rendszerint speciális, nagy nagyítású fogorvosi nagyítóval, digitális gyökérhossz – bemérő berendezéssel és nagy felbontású digitális röntgenfelvételekkel kezdjük. Azokban az esetekben, amikor ezek az eszközök nem bizonyulnak elegendőnek, áttérünk a mikroszkópos gyökérkezelésre.

Mikroszkóp gyökérkezeléshez
Gyökérkezelés mikroszkóppal

A betegeik számára legjobb ellátást biztosító, alapos ellátásra törekvő fogorvosok a bonyolult eseteket mikroszkópos gyökérkezelésre felkészült, speciális gyökérkezelő rendelőbe utalják, ahonnan a gyökértömés befejezése után a páciensek visszakerülnek a beutaló fogorvosukhoz a további fogkezeléseik befejezésére.