Foghúzás után mikor készülhet híd, implantátum vagy kivehető fogpótlás?

Gyakori kérdés a fogorvosi rendelőben – hisz ez mindenkit érint, aki foghúzáson átesett -, hogy mennyi ideig kell várni a csont gyógyulására, mielőtt végleges pótlás készül a kihúzott fog helyére.
A fogeltávolítás után csonthiány, az eltávolított fog koronájának és gyökerének megfelelő méretű és alakú szövethiány marad vissza, melynek gyógyulása és az állcsontgerinc stabilizálódása hosszú hónapokat vesz igénybe. Természetesen ezt a folyamatot előnyösen befolyásolhatja csontpótló kezelés alkalmazása, de sokan ezt a többletköltséget és – kezelést nem tudják vállalni, így megoldásként marad a hosszú várakozási idő. Mint ismeretes, foghúzás után keletkező foghiány pótlására három fő módszer áll rendelkezésünkre: kivehető fogpótlás, hídpótlás vagy implantátum (fogbeültetés).

Mennyi az optimális várakozási idő kivehető fogpótlás esetén?

Hazánkban általánosan elterjedt szokás, hogy a foghúzást követően egy hónappal már készül is a kivehető pótlás. Ez azonban felettébb előnytelen gyakorlat: az ilyen korán vett lenyomatokra készített pótlások alatt néhány hónap alatt olyan nagymértékben megváltozik az íny- és csonttalapzat, hogy attól a pótlások lazává válnak, billegni kezdenek és gyakran sajnos el is törnek. Ezeknek a pótlásoknak a javítása, alábélelése sem hoz tartós eredményt: a készítés után egy – másfél évvel bizony érdemes újat készíteni helyettük. A helyes eljárás e helyett tehát fél évig várakozni (ideiglenes fogpótlással akár hosszabb ideig is), majd azután elkészíttetni a végleges kivehető fogpótlást, így az tartósan stabil és kényelmes lesz.

Mikor készülhet végleges híd foghúzást követően?

Ha fogeltávolítás után türelmetlenségből idő előtt készül el a végleges híd, amikor az állcsontgerinc teljes gyógyulása még nem zajlott le, további csontátépülés, csontsorvadás és az íny alakváltozása várható. Ennek következtében a hídtest és az íny között nem kívánt rés képződik, melybe táplálék-maradványok ékelődhetnek be valamint esztétikailag és beszéd szempontjából is rendkívül hátrányos lehet. A minimális várakozási idő ezért ilyen esetben négy hónap, de ha nagyon tartós eredményt szeretnénk vagy elülső, látható zónába készül a híd, érdemesebb a foghúzás után fél évig ideiglenes hidat viselni és majd csak ezt követően elkészíttetni a végleges rögzített fogpótlást.

Foghúzást követően mennyi idővel történhet meg a fogbeültetés?

Ez a kérdés összetettebb: lehetséges akár azonnal, a foghúzással egy időben implantálni: ilyen esetekben sokszor csontpótlásra és más, kiegészítő beavatkozásokra is szükség van. Lehet fogbeültetést végezni néhány nappal a foghúzást követően, de lehet várni hónapokig, esetleg egy évig: ez mind a kezelendő terület állapota (gyulladások, fertőzések jelenléte), a páciens egészsége és testfelépítése, az implantátumok típusa és a fogbeültetés célja szerint változhat.

Inlay, onlay: ragasztott betétek

A szuvasodás vagy sérülés folytán szerkezetileg meggyengült fogakat nem töméssel, hanem inlay-nek nevezett ragasztott betéttel célszerű helyreállítani. Különösen igaz ez gyökérkezelt fogak esetén, ahol a csücskök és zománcfalak rágóterheléssel szembeni védelme elengedhetetlen.

Mi a különbség az inlay és a fogtömés között?

Az inlay alapvetően úgy néz ki, mint egy előre elkészített tömés. A rendelőben kialakítják az üreget, lenyomatot vesznek róla és erre a lenyomatra fogtechnikai laborban elkészül a betét, mely nagyon kemény és ellenálló. Ezt az inlayt a rendelőben egy vékony réteg ragasztóval rögzítik a foghoz, melyet a ragasztás előtt mikro szemcséjű homokfújóval finoman felérdesítenek. Ha fog belsejébe ragasztjuk a pótlást, betétről vagy inlay-ről beszélünk. Ha a fog rágófelszínét teljesen beborító pótlás készül, azt onlay-nek (rátét) nevezzük.

Inlay
Szilárd tömés

Mikor előnyösebb az onlay mint a korona?

Míg a koronához a fog oldalfalait is elő kell készíteni, az inlayhez csak a ténylegesen károsodott vagy meggyengült részeket kell lecsiszolni. Ha nagyon kevés ép fogstruktúra maradt és a csiszolással csak kevés ép foganyagot kell feláldozni, viszont masszív fogműre van szükség, a korona a jó megoldás. Minden olyan esetben, amikor a fogból sok ép oldalfal maradt, de a fog gyökérkezelt vagy más okból meggyengült, az inlay vagy az onlay a választandó pótlás.

Inlay és onlay: ragasztott betétek
Inlay és onlay: ragasztott betétek

Miért kerül többe a betét mint a korona?

A bonyolultabb előkészítési folyamatok, a nehezebb fogtechnikai munkafázisok valamint a rendkívül anyag- időigényes beragasztási műveletek miatt az inlay és onlay költségesebb, mint a korona, de a többletkiadás megtérül: sok foganyagot megtakaríthatunk az alkalmazásuk révén.

Az inlay készítésének lépései
Az inlay készítésének lépései

Gyökérkezelés mikroszkóppal és nagyítás alatt

Egy fertőzés vagy gyulladás következtében a fogbél (a köznyelvben a fogban lévő „ideg”) olyan mértékben károsodhat, hogy a fog magától nem tud meggyógyulni, szükségessé válhat a gyökérkezelés.
A fogak gyökércsatornái a növekvő életkorral sokszor nagyon beszűkülnek, így szabad szemmel azokat megtalálni és kezelésüket elvégezni sokszor lehetetlen. Ha nem találják meg a feltárandó gyökércsatornákat, nem is tudják kitisztítani azokat. Egy többgyökerű fog esetén elegendő egyetlen gyökércsatornát fertőzötten hagyni ahhoz, hogy az egész fog gyökérkezelése kudarcba fulladjon. Sok fog megmentése azért válik nehézzé, mert a gyökérkezelés során nem találnak meg minden csatornát. Más fogak gyökérkezelése esetében a csatornák bemenetét megtalálják ugyan, de roppant kis átmérőjük miatt szabad szemmel képtelenség feltágítani, kifertőtleníteni azokat.

Miért szükséges a nagyítás?

Számos tanulmány bizonyítja , hogy fogorvosi nagyító illetve operációs mikroszkóp segítségével a gyökérkezelések hatékonysága és a kezelések pozitív kimenetele rendkívüli mértékben megnő: pusztán a felső első nagyőrlő (6-os) fog negyedik csatornájának megtalálási aránya szabad szemmel 17,2%, fogorvosi nagyítóval 62,5% míg operációs mikroszkóppal 71,1 %. (forrás: J Endod. 2002 Apr;28(4):324-7. Effect of magnification on locating the MB2 canal in maxillary molars. Buhrley LJ, Barrows MJ, BeGole EA, Wenckus CS.)
Ha a gyökérkezelés sikerét nem szeretnénk a véletlenre bízni és nem szeretnénk sok pénzt kiadni egy bizonytalan kimenetelű kezelésre, amit aztán újra meg kell ismételni, akkor olyan rendelőben végeztessük el fogaink gyökérkezelését és gyökértömését, ahol e kezeléseket nagyítás mellett végzik el.

Fejmikroszkópos gyökérkezelés
Fejmikroszkópos gyökérkezelés

Csak azt tudjuk kezelni, amit látunk!

A kezelési területet jól megvilágítva és felnagyítva lehetővé válik olyan struktúrák megtalálása és olyan szennyeződések eltávolítása, melyekre nagyítás nélkül esély sem volna.
A fogak jelentős része 3,5 x – 4,5 x nagyítással feltárható. Bizonyos esetekben azonban szükség van az ennél nagyobb nagyításra: ilyenkor kerül alkalmazásra az operációs mikroszkóp, mellyel akár 25x nagyítás is lehetséges.

Nagyítás fogorvoslás
Mit lát a fogorvos mikroszkóp illetve nagyító segítségével?

A gyökérkezelést mikroszkóppal és nagyítás alatt végezzük székesfehérvári fogorvosi rendelőnkben éppen azzal a céllal, hogy mi is biztosítani tudjuk a kezelések során, a világon jelenleg elérhető maximális pontosságot és alaposságot. A kezeléseket rendszerint speciális, nagy nagyítású fogorvosi nagyítóval, digitális gyökérhossz – bemérő berendezéssel és nagy felbontású digitális röntgenfelvételekkel kezdjük. Azokban az esetekben, amikor ezek az eszközök nem bizonyulnak elegendőnek, áttérünk a mikroszkópos gyökérkezelésre.

Mikroszkóp gyökérkezeléshez
Gyökérkezelés mikroszkóppal

A betegeik számára legjobb ellátást biztosító, alapos ellátásra törekvő fogorvosok a bonyolult eseteket mikroszkópos gyökérkezelésre felkészült, speciális gyökérkezelő rendelőbe utalják, ahonnan a gyökértömés befejezése után a páciensek visszakerülnek a beutaló fogorvosukhoz a további fogkezeléseik befejezésére.

Arcüreggyulladás és fogfájás kapcsolata

Az arcüreg és a felső fogak gyökerei olyan szoros kapcsolatban állnak, hogy sokszor a felső fogak gyökerei belenyúlnak az arcüregbe illetve az arcüreg nyálkahártyája lepelként borul a felső fogak gyökereire. Ebből a szoros kapcsolatból adódóan akár az arcüreg gyulladásai kihatnak a fogakra, akár pedig a fogak gyulladásai továbbterjednek az arcüregre.

Milyen kapcsolat lehetséges az arcüreggyulladás és a fogfájás között?

1. Fájhat az arcüreg a fogak miatt: ezekben az esetekben a beteg fogakból indul ki a fertőzés vagy a fájdalom és onnan terjed át az arcüregre.

a) arcüregbe kisugárzó fogfájás
b) fertőzött fog eredetű arcüreggyulladás

Az arcüreggyulladás és a fogak gyökerei
Az arcüreggyulladás és a fogak gyökerei

2. Fájhatnak a fogak az arcüreg miatt: az arcüreg heveny gyulladása kisugárzik.

Jellemző tünet: a felső fogak fájnak. Fájhat egy fog vagy a középvonaltól jobbra vagy balra eső fél fogív, ritkábban – kétoldali arcüreggyulladás esetén – mindkét oldali fogak fájnak. A fogakba sugárzó arcüreggyulladás az enyhe bizsergő fájdalomtól az egész arcfelet behálózó, szembe, orrszárnyba sugárzó erős fájdalomig terjedhet. A fogfájás lehet változó erősségű, az enyhe lüktetéstől a túlérzékenységig. Ilyenkor a fog a legenyhébb érintésre is heves fájdalommal reagál, az érintett oldalon rágási nehezítettség lép fel. A beteg pusztán a fájdalom alapján képtelen elkülöníteni a fogfájást az arcüreggyulladástól, de sokszor az orvost is megtéveszti, ha kizárólag a tünetek alapján állítja fel a diagnózist. Ha arcüreggyulladás okozta fogfájás miatt tévesen gyökérkezelik vagy kihúzzák a fogat, a tünetek a fogorvosi beavatkozás után sem szűnnek, sőt, gyakran erősödhetnek is! Amennyiben ezután antibiotikumot írnak fel a páciensnek és ennek hatására minden panasza megszűnik, az hamisan azt a látszatot keltheti, hogy a kezelt vagy kihúzott fog volt a fájdalom kiindulópontja, de a makacs fertőzés már az állcsontot is elérte, ezért volt szükség a gyógyszerre. Tulajdonképpen az antibiotikum hatására megszűnik az arcüreggyulladás és ennek következtében szűnik meg az állcsont fájdalma és a fogfájás is.

Orrmelléküregek
Orrmelléküregek

Hogyan derítsük ki, hogy arcüreggyulladás okozza-e a fogfájást?

A helyes diagnózis több lépésből áll:
1. A fogak vitalitástesztje.
Ennek egyszerűbb módját otthon is elvégezhetjük, ha minél hamarabb tudni szeretnénk, hogy valóban a fogunk beteg-e illetve ha szűkíteni szeretnénk a felkeresendő orvosok körét. Ha a felső, fájós fogainkhoz kis jégdarabot érintünk és a fogaink érzékenyek rá, de a fájdalom egyáltalán nem erősödik, akkor valószínű az arcüreggyulladás. Ha a hidegre a fogaink nem reagálnak, vagy netán enyhül attól a fájdalom, feltétlenül keressük fel fogorvosunkat!

2. Röntgenfelvétel és terhelési teszt.
A korábbi gyökértömések, a gyulladt és fertőzött fogak általában röntgenen felismerhetőek. Ha a fogorvosi vizsgálat nem hoz megbízható eredményt, mindenképpen várjunk a fogkezeléssel (különösképpen a foghúzással), míg a fül-orr-gégészeti vizsgálat le nem zárul!
3. Fül-orr-gégészeti vizsgálat
A felső fogak csoportos vagy egyenkénti fájdalma esetén ez a vizsgálat elengedhetetlen! Ha egyértelmű kapcsolat a fájdalom és egy esetleges beteg fog közt nem mutatható ki, a fül-orr-gégészeti vizsgálat lesz az, amit eldönti, hogy a fogfájás hátterében arcüreggyulladás áll-e.

Kivehető fogpótlás

Kivehető fogpótlás hallatás sokan egyből a teljes protézisre gondolnak, pedig a kivehető fogpótlásoknak számtalan más formája is lehetséges.

Miért kivehető a fogpótlás és mi a legfőbb előnye?

A fogpótlás a legtöbbször azért kivehető, mert kevés a megmaradt fog, amire támaszkodhat, így az ínyre és az állcsontra is nagy felületen támaszkodnia kell. A nagy felületek tisztíthatósága csak kivehető konstrukcióval biztosítható. Ilyenek a teljes kivehető fogsor vagy protézis illetve a részleges (a legtöbbször fémlemezes) kivehető fogpótlás vagy vázprotézis. Ez tehát a kivehető pótlások egyik előnye: mivel nem csak a fogakra támaszkodik, súlyos fogveszteség pótlására is alkalmas.
Azáltal, hogy a rágóerő jelentős részét az ínyre és az állcsontra továbbítja, a rögzítéséül szolgáló fogakat a kivehető fogpótlás csak kismértékben terheli. Kevés megmaradt fog esetén sokkal egészségesebb ezt a fogpótlást választani, mint erőltetni a rögzített pótlást, ami a maradék fogak gyors leépüléséhez, töréséhez és elvesztéséhez vezetne.

Miért előnyös a tisztíthatóság szempontjából a kivehető pótlás?

Egy másik oka a pótlások kivehetőségének a higiénia: a tisztíthatóság érdekében ínybetegségekre hajlamos páciensek esetében kivehető (teleszkópos) hidak, koronák készülhetnek. Az esetek egy részében a hagyományos hidak, koronák ideiglenes ragasztással kerülnek rögzítésre: ezek is kivehető pótlások, miként az ideiglenes pótlások is. Tehát a kivehető pótlások másik előnye: a rögzítő fogak tisztíthatósága.

Kivehető híd
Kivehető híd

A szájon kívüli tisztíthatóság hatalmas előny idősebb személyek esetén is, de gyengén látók vagy romlott mozgáskoordinációs (pl. agyvérzés miatt részlegesen bénult) emberek számára is: ahelyett, hogy komoly kézügyességet igénylő mozdulatsorral próbálnának fogközkefét, fogselymet és más, nehezen kezelhető eszközt beügyeskedni a ragasztott pótlások alig hozzáférhető réseibe, a szájuk rejtett zugaiba, a kivehető pótlás eltávolításával azt a kezükben tartva, egyszerű mozdulatokkal gyorsan és egyszerűen meg tudják tisztítani azt.
Egy különleges típusa a kivehető pótlásoknak a precíziós rögzítésű (ú.n. „csúsztatós”) protézis illetve a teleszkópos fogsor vagy teleszkópos híd. A kivehető fogpótlás kapcsolódhat finommechanikai rögzítőelem révén implantátumhoz is, ha maradék fog nincs. Bár sokan első hallásra idegenkednek a kivehető pótlásoktól, ezen félelmek teljesen alaptalanok: a jó minőségű, körültekintően tervezett pótlások nagyon kényelmesek, rövid viselési idő után megszokhatóak.

Teleszkópos fogpótlás
Teleszkópos fogpótlás

 

A horkolás megszüntetése műtét nélkül, gyorsan és olcsón

A horkolás az emberek nagy részét érinti. Ugyan gyakrabban fordul elő férfiak esetén és a túlsúlyos emberek jelentős része horkol, a nők és átlagos testsúlyú emberek sem képeznek kivételt. Az érintett csoportok a köztudatban aszerint alakulnak, hogy hálótársuk mennyire alszik mélyen: mivel a nők éberebben alszanak és őket alvásukban zavarja a horkolás, ezért  főleg férfiakhoz társítják a horkolást. A horkolás gyakoribbá és súlyosabbá válik idősebb korban.
Sajnos a legtöbben csupán egy zavaró tényezőnek tekintik a horkolást és fogalmuk sincs annak egészségkárosító hatásáról, ezért nem is jelentkeznek kezelésre.

Két fő horkolási típus létezik: az alkalmi és a rendszeres horkolás.

Az alkalmi horkolás kevésbé veszélyes és csak ritkán okoz obtruktív alvási apnoét, vagyis alvásfüggő légzészavart. Ezzel szemben a rendszeres horkolás nem csupán a hálótárs alvását zavarja meg, hanem a horkoló alvásminőségét is nagymértékben rontja. A rendszeres horkolás megszüntetése elengedhetetlen az egészség megőrzése céljából!

A horkolás okai

A horkolást a szájon és orron át történő szabad légáramlás fizikai akadálya váltja ki.
Ezt az akadályt számos tényező okozhatja, többek közt:

 • A felső légutak és az orrnyílások beszűkülése. A szénanátha és a szezonális allergia vagy arcüreggyulladás okozhat alkalmi horkolást. Az orrsövényferdülés vagy a különféle orrpolipok szintén akadályozhatják a szabad légzést.
 •  A garat és nyelv gyenge izomtónusa. Az alvás közben elernyedő nyelv és garatfali izomzat túlzott lazasága miatt is elzáródhat a légút. Ezt kiválthatja az alvás előtt fogyasztott szeszes ital is.
 • Vaskos garatfal. A túlsúlyos emberek vaskos, nehéz nyelvgyöke és garatfala is horkolást okozhat.
 • Hosszú lágy szájpad és uvula. A túl hosszú vagy laza lágy szájpad és uvula alvás közben rátapadhat a hátsó garatfalra, ennek légzés közbeni vibrációja is horkolást eredményez.

horkolás és légutak

A horkolás és alvási apnoé egészségi kockázatai

A rendszeres horkoláshoz gyakran kapcsolódik alvásfüggő légzészavar, más néven obstruktív alvási apnoé. Ez utóbbi igen veszélyes, a kövektkező szövődményei lehetnek:

 • szív- érrendszeri betegségek (magas vérnyomás, szívinfarktus)
 • szélütés / sztrók (agyvérzés)
 • cukorbetegség
 • daganatos betegségek
 • meddőség, impotencia; libidó csökkenés
 • napközbeni aluszékonyság, koncentrálóképesség csökkenése (autóvezetőknél fokozott balesetveszély)
 • rendszeres és súlyos migrén

Fontos, hogy tudomásul vegyük: a horkolás komoly veszélyt jelent az egészségre és jelentősen megrövidítheti az életet! Feltétlen keresse fel háziorvosát vagy fogorvosát, kérjen beutalót egy alváscentrumba, ahol diagnosztizálni tudják, milyen mértékű veszélyt jelent az ön horkolása!

A horkolás megszüntetése gyorsan és olcsón

Amennyiben nem szenved alvásfüggő légzészavarban, egy horkolásgátló sín gyorsan véget vethet a horkolásának. A legelterjedtebb horkolásgátló készülék a Therasnore.

készülékek horkolás megszüntetésére

Ez egy több fokozatban állítható készülék, amelyik előre húzza az állkapcsot, ezáltal megakadályozva, hogy a garat és nyelvgyök hátraessen és elzárja a légutakat. Puha, rugalmas anyaggal van bélelve, viselése némi megszokást igényel ugyan, de kényelmes. A tartóssága is kiemelkedő: a Therasnore kétszer annyi ideig viselhető, mint bármely más, a kereskedelemben hozzáférhető horkolásgátló.

 

Therasnore - horkolás megszüntetésére

Tippek életmódváltásra – a horkolás megszüntetése házi praktikákkal:

 • Vigyázzon a testsúlyára!
 • Lefekvés előtt 3 órával már ne fogyasszon szeszes italt!
 • Szokjon le a dohányzásról!

Fogászat és terhesség: kismama a fogorvosnál

A várandósság alatt a kismama megpróbál mindent megtenni saját és magzata egészsége érdekében. Néhány fontos, könnyen megjegyezhető tanáccsal a fogorvos is támogatni tudja ebben. A legfontosabb tippek és trükkök vázlatpontokba csoportosítva:

Változik valami a szájban terhesség alatt?

Igen. A terhesség a kismama egész szervezetére hatással van, így a fogakra és az ínyre is. A nyál összetétele megváltozik, és emiatt megnő a szuvasodásra való hajlam. Az íny kórokozókkal szembeni védettsége csökkenhet, nő az ínygyulladásra és ínyduzzanatra való hajlam. Ennek következtében nehezebb a fogakat tisztítani, de a vérző íny újabb kórokozók megtelepedését is segítheti és terhességi ínygyulladásból terhességi fogágybetegség, parodontitis alakulhat ki, ami fogvesztéshez is vezethet.

 • Jobban szuvasodnak a fogak terhesség alatt?

Gyakran igen, de ennek nem feltétlenül kell így történnie. Alapos szájápolással ez teljesen kizárható!

 • A magzat vonja ki a kalciumot a kismama fogaiból?

NEM! Ez egy tévhit, egy alaptalan pletyka csupán. A fogzománcnak nincs vérkeringése, tehát onnan nem is tud kalciumot mozgósítani a szervezet. A terhesség alatti magasabb fogszuvasodási hajlam helyi tényezőknek köszönhető: a megváltozott nyál kevésbé védi a fogakat, az íny duzzadt és takarja a fogak egy részét, a kismama öklendezős, esetleg elhanyagolja a fogápolást. Ezek a tényezők elegendőek a fokozott fogromláshoz!

 • A nagy mennyiségű kalcium szedése véd a fogszuvasodás ellen?

NEM. A fogszuvasodás ellen a lelkiismeretes fogápolás véd! Teljesen felesleges a szervezetet túl sok kalciummal terhelni, a felesleges kalcium vesekövességet okozhat.

fogászat terhesség alatt

Fogászat és terhesség: kismama a fogorvosnál – H&H Dental, Székesfehérvár

Hogyan védjük a fogakat terhesség alatt?

 1. Menjünk el fogászati szűrővizsgálatra, professzionális fogtisztításra
 2. A súlyos fogpanaszokat kezeltessük ki
 3. Kérjük ki a fogorvos tanácsát szájápolás tekintetében
 4. Használjunk nyelvkaparót, fogközkefét, elektromos fogkefét, plakkfestő tablettát (híreink közt részletesen is olvashat ezen eszközökről)
 5. Mindenképp használjuk heti rendszerességgel az elmex-gélt (patikában kapható): védi a zománcot a szuvasodástól.
 6. Ínygyulladás esetén klórhexidines szájöblítővel öblögessünk.
 7. Igyekezzünk kiegyensúlyozottan táplálkozni!

Miért veszélyes a terhességi ínygyulladás?

A terhességi ínygyulladásból alakul ki a súlyos terhességi fogágygyulladás, mely a szervezetbe a véráram útján kórokozókat és azok toxinjait juttathatja. Tudományos kutatási eredmények igazolják, hogy szoros összefüggés áll fenn a terhességi fogágygyulladás valamint a spontán vetélés, a koraszülés és az alacsony súllyal való születés között.

fogászat kismamáknak

Fogászat és terhesség: kismama a fogorvosnál – H&H Dental, Székesfehérvár

Milyen fogászati kezelések lehetségesek terhesség alatt?

Gyakorlatilag bármilyen fogászati kezelés elvégezhető, de a várandós anyuka csökkent terhelhetősége, a felesleges stressz miatt érdemesebb a fogkezelések zömét a családtervezés során vagy a szülés után elvégeztetni, és terhesség alatt csak a halaszthatatlan kezelésekre szorítkozni.

A legjobb minden nagyobb fogászati beavatkozást, fogpótlást a fogamzás előtt befejeztetni és egészséges fogazattal nekivágni a csodálatos 9 hónapnak.

Ha valamiért ez mégsem sikerülne, és erős panaszokat tapasztalunk, haladéktalanul keressük fel a fogorvost és kezeltessük ki a panasz forrását!

Lehet-e fogászati érzéstelenítést kapni terhesség alatt?

Természetesen. A korszerű fogászati érzéstelenítők nem hatolnak át a méhlepényen, vagy csak rendkívül kis mennyiségben, így a magzatot nem érintik. Ha elmaradna a kezelés vagy a fogászati érzéstelenítés terhesség miatt, az sokkal nagyobb veszélyt jelentene a magzatra nézve.

Mibe kerül a terhességi fogászati szűrővizsgálat?

A körzeti fogorvosi rendelőben ingyenes, de székesfehérvári rendelőnkben magánrendelésen is teljesen ingyenes minden szűrővizsgálat. Ezenkívül rendelőnkben a kismamáknak ingyenes a szájhigiénés tanácsadás és a személyre szabott fogápolási terv felállítása is.

ingyenes szűrővizsgálat kismamáknak

 Fogászat és terhesség: kismama a fogorvosnál – H&H Dental, Székesfehérvár